Tifon @Android

Objavljena je nova Android aplikacija za Tifon uz pomoć koje možete vidjeti sve aktualne cijene goriva, sve benzinske postaje i informacije o njima (radno vrijeme, telefonski broj). Aplikacija prikazuje i rutu do željene benzinske postaje na temelju Vaše trenutne lokacije (GPS).

Download Tifon Android app
   

22.12.2011

Android