Web integracija

Iako je osmišljen kao jedinstvena cjelina za upravljanje sadržajem na webu, GlobalAdmin se lako povezuje s vanjskim programskim cjelinama te na taj način tvori vrlo snažnu programsku aplikaciju za web site. Na zahtjev klijenta, GlobalAdmin se može povezati s postojećim ili novim bazama podataka te na taj način stvoriti okruženje za interaktivan rad s podacima.

Pretraživanje
Programski modul za pretraživanje može pretraživati pojmove koji se pojavljuju unutar bilo koje stranice kreirane u GlobalAdmin sustavu te vratiti rezultate pretraživanja u obliku kakvog korisnik zaželi.

Mapa weba
Mapa weba koja predstavlja hijerarhiski prikaz strukture web stranica kreira se automatski iz strukture web stranica u GlobalAdmin sustavu. Bilo kakva promjena nastala u strukturi stranica u GlobalAdmin sustavu trenutno je vidljiva i u Mapi weba te na taj način posjetitelji imaju čvrstu i ažurnu polazišnu točku za navigaciju po web stranicama.

Automatska arhiva novosti
GlobalAdmin podržava mogućnost određivanja vremena aktivnosti neke stranice, odnosno trenutka od kad ona više ne smije biti vidljiva na web siteu. Na tom principu razvijena je i automatska arhiva s  novostima gdje se za svaku novost može ali ne mora odrediti trenutak kad prestaje biti aktualna na web stranicama i kad se premješta u arhivu.