Java mobilne aplikacije

Gotovo 90% današnjih mobitela na tržištu podržava Java2Me platformu, što samo u Hrvatskoj znači da je preko 1.000.000 mobitela sposobno pokretati takve aplikacije.

Razvojem aplikacija koristeći J2ME, pokriva se veliki broj mobilnih operativnih sustava uključujući Blackberry, Windows Mobile platformu i Symbian. J2ME aplikacije, nažalost, ne mogu izgledom konkurirati iPhone aplikacijama, ali svojom funkcionalnošću mogu biti vrlo blizu.

Globaldizajn je u mogućnosti ponuditi razvoj aplikacija korištenjem ove platforme prema Vašim zahtjevima.

Primjer jedne takve aplikacije je Otvoreni radio (.jar datoteka za MIDP2.0 kompatibilne mobilne uređaje).