Osnovne karakteristike

Rad s kategorijama
Osnovno načelo gradnje web stranica pomoću CMS sustava temelji se na web strukturi koja se predstavlja hijerarhijsko stablo kategorija, podkategorija i stranica. GlobalAdmin je sustav koji podržava „n“ razina kategorizacije. Rad s kategorijama obuhvaća: kreiranje novih kategorija i stranica, mijenjanje postojećih, preseljenje jedne stranice ili cijele kategorije s pripadajućim podkategorijama i stranicama u neku drugu nadkategoriju te brisanje kategorija i stranica.

Uređivanje stranice
U GlobalAdmin sustav ugrađen je vrlo snažan editor web stranica u kojem se mogu upotrebljavati svi elementi koji se mogu koristiti u web stranicama te sadrži sve fukcije koje se mogu vršiti nad tim elementima:

  • tekst – određivanje tipa slova (fonta), veličine, boje, debljine i ostalih dekorativnih atributa, poravnanje, itd.

  • slike – ubacivanje slike u stranicu na željeno mjesto, određivanje okvira (boje i debljine), udaljenosti od susjednih elemenata, alternativnog naslova slike, itd.

  • tablice – definiranje veličine tablice (broj redova i stupaca), razmaka između polja, unutrašnje i vanjske margine, boja pozadine za svako polje ili red, itd.

  • linkovi – ubacivanje linkova na stranice unutar istog web sitea ili na vanjske web siteove

  • numerirane i nenumerirane liste

Najznačajnija odlika ovog editora je njegova sličnost s Microsoft Word alatom te je kao takav vrlo jednostavan za korištenje većini korisnika koji se njime počnu služiti.
Uz vizualno oblikovanje web stranice, editor sadrži i podršku za prikaz i uređivanje web stranice izravno u HTML kodu pa tim putem napredniji korisnici mogu još dodatno utjecati na izgled web stranice.

Određivanje parametara stranice
Svaka web stranica kreirana pomoću GlobalAdmin sustava sadrži dodatne parametre kojima se određuje njezino ponašanje u cjelokupnom web siteu. Za pojedinu stranicu može se postaviti datum kad je kreirana, datum kad prestaje njena vidljivost na webu i nakon kojeg ona i dalje ostaje u arhivi, njezina pozicija u redoslijedu unutar kategorije u koju je smještena, dokumenti koji su izravno vezani uz nju, itd.
Dokumenti koje korisnici uploadaju na svoj web site mogu biti izravno povezani sa nekom web stranicom, ali mogu se uploadati i neovisno o tome ako postoji potreba da dokument bude dostupan posjetiteljima s većeg broja različitih stranica. U tom slučaju dokumenti se uploadaju i smještavaju u željeni folder, a pristup istima se omogućava putem linka kojeg korisnik pomoću editora smjesti u samoj web stranici.

Upload datoteka
Osim sadržaja u tekstualnom obliku, korisnici pomoću GlobalAdmin-a mogu na svoj web postaviti i sadržaje bilo kojeg drugog tipa – slike, dokumente u PDF-u, Word i Excel dokumente, itd. Sve datoteke koje se postavljaju na web site smještavaju se u jedinstveni ishodišni direktorij za upload datoteka. Korisnici GlobalAdmin-a mogu sami kreirati nove poddirektorije u ishodišnom direktoriju za upload pa se na taj način postiže i kvalitetna katalogizacija uploadanog. Ova je mogućnost od velike važnosti jer sadržaje koji su uploadani nije potrebno brisati, a na Windows Explorer principu se mogu razvrstati onako kako korisniku najbolje odgovara.