Što su web aplikacije?
Web aplikacije programska su rješenja kojima se pristupa putem Interneta (ili intraneta), a dostupne su neovisno o mjestu gdje se nalazite i uređaju s kojeg im pristupate. S korisničke strane su vrlo jednostavne i praktične za korištenje, a najveća prednost je u njihovoj mobilnosti. Ne zahtijevaju periodičku nadogradnju računala za njihovo korištenje jer im se pristupa jednako kao i svim drugim web stranicama te mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa.
Web aplikacije je lako održavati, promjene koje se unose su automatski vidljive online, a iste se mogu unositi iako je web aplikacija online i koristi se od strane korisnika. Vrlo su praktično rješenje za sva manja i veća poduzeća, posebice ukoliko Vaše poduzeće ima više fizički odvojenih lokacija.

Zašto Globaldizajn?
  • izrada web aplikacija u različitim tehnologijama
  • inovativno i kvalitetno poslovanje
  • korištenje najmodernijeg i jedinstvenog dizajna
  • osiguravanje potrebnih resursa i alata za uspješno i efikasno poslovanje
  • želje klijenta na prvom mjestu