Postojeći korisnici usluga Globaldizajna se mogu javiti na sljedeće načine:
E-mailom
Ticketing sustavom
(potreban login)
Telefonom
01/2222-800
Osobno
na našoj adresi