CSS i predlošci za GlobalAdmin

CSS – nova snaga
GlobalAdmin editor web stranica ima i snagu povezivanja sa CSS (Cascading Style Sheets) datotekom. U CSS datoteci mogu se definirati klase koje vizualno određuju stilove koji se koriste pri uređenju web stranice. Jedna takva stilska klasa opisana je s više atributa kojima se određuju parametri poput tipa i veličine slova, boje, debljine, boja podloge, i sl. Tako je moguće zadržati 100% konzistentnost u izgledu istih elemenata na većem broju stranica (naslovi, podnaslovi, nabrajanja, zaglavlja u tablicama, itd). Primjenom CSS stilova postiže se visoka vizualna dosljednost od jedne do druge web stranice što neminovno pridonosi osjećaju kvalitete izrade cjelokupnog weba.

Predlošci web stranica
Još jedna kvaliteta GlobalAdmin CMS-a je mogućnost kreiranja predložaka za različite tipove web stranica koji uredniku mogu poslužiti kao početna točka kad kreira nove web stranice.
Za svaki tematski oblik stranice može se izraditi predložak u kojem su elementi web stranice raspoređeni na neki određeni način i gdje su za sve elemente definirani vizualni parametri prikaza.
Kretanjem od postojećeg predloška postiže se da tematski i sadržajno slične web stranice imaju isto vizualno uređenje što olakšava snalaženje korisnika i značajno pridonosi ukupnom dojmu prilikom posjete web stranicama.