• Europska unija
 • Republika Hrvatska Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
 • Europski strukturni i investicijski fondovi
 • Operativni program konkurentnost i kohezija


ULAGANJE U INFORMATIČKO-KOMUNIKACIJSKU OPREMU TVRTKE GLOBALDIZAJN D.O.O. RADI JAČANJA KAPACITETA POSTOJEĆE POSLOVNE JEDINICE


Na dan 10.09.2017. godine tvrtka Globaldizajn d.o.o. u suradnji sa tvrtkom Horus Business Consulting započela je s provedbom projekta :

“ Ulaganje u informatičko-komunikacijsku opremu tvrtke Globaldizajn d.o.o. radi jačanja kapaciteta postojeće poslovne jedinice „

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:
 • Poticanje mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkuretnosti

Specifični cilj projekta:
 • Ulaganje u informatičko-komunikacijsku opremu (hardveri i softveri)

Osnovni podaci o projektu:
 • Naziv projekta: “ Ulaganje u informatičko-komunikacijsku opremu tvrtke Globaldizajn d.o.o. radi jačanja kapaciteta postojeće poslovne jedinice „
 • Trajanje: 6 mjeseci
 • Vrijednost projekta: 580.262,50 kuna
 • EU sufinanciranje: 297.094,40 kuna
 • Korisnik: Globaldizajn d.o.o. za inženjering rješenja i konzalting

Očekivani rezultati provedbe:
 • Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
 • Povećanje prodajnih prihoda
 • Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
 • Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
 • Povećanje proizvodih kapaciteta   

SAŽETAK: Ovaj projekt se provodi u skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskim prioritetom 3d, specifičnim ciljem 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“