• Europska unija
 • Republika Hrvatska Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
 • Europski strukturni i investicijski fondovi
 • Operativni program konkurentnost i kohezija


OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA I ORGANIZACIJE TIJEKA RADA UVOĐENJEM KOLABORACIJSKOG SUSTAVA
 

Na dan 02.01.2020. godine tvrtka Globaldizajn d.o.o. započela je s provedbom projekta:

„Optimizacija poslovnih procesa i organizacije tijeka rada uvođenjem kolaboracijskog sustava“

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
 
Opći cilj projekta:
 • Podupiranje kapaciteta MSP za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese

Specifični cilj projekta:
 • Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

Osnovni podaci o projektu:
 • Naziv projekta: „Optimizacija poslovnih procesa i organizacije tijeka rada uvođenjem kolaboracijskog sustava“
 • Trajanje: 9 mjeseci
 • Vrijednost projekta: 460.000,00 kn
 • EU sufinanciranje: 235.300,00 kn
 • Korisnik: Globaldizajn d.o.o. za inženjering rješenja i konzalting

Očekivani rezultati provedbe:
 • Unaprjeđenje poslovnih procesa
 • Povećanje prodajnih prihoda
 • Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala

SAŽETAK: Ovaj projekt se provodi u skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2014.-2020., s ciljem Poboljšanja ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskim prioritetom 3d, specifičnim ciljem 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.