Moj račun
Korisnik: Moj račun
Godina: 15.01.2015.
Kategorija: iPad/iPhone, Android,
GPZ OPSKRBA Moj račun je besplatna mobilna aplikacija namijenjena svim kupcima prirodnog plina koji koriste uslugu opskrbe prirodnim plinom Gradske plinare Zagreb – Opskrba d.o.o., te je mobilna je verzija web aplikacije „Moj račun“, a korisnicima omogućava kreiranje vlastitog profila putem kojeg će, na brz i jednostavan način, imati uvid u povijesno stanje plinomjera, zaduženja, izvršenih uplata, stanje duga te mnoge druge informacije vezane za potrošnju prirodnog plina.


Kratak popis ključnih mogućnosti aplikacije "Moj račun":
  • Odabir opcije dostave računa poštom ili e-mail-om
  • Dodavanje/brisanje nove šifre kupca (broja plinomjera)
  • Podnošenje upita opskrbljivaču prirodnog plina (GPZ-Opskrbi)
  • Praćenje potrošnje prirodnog plina prema godinama i mjesecima
  • Pregled prometa za sva obračunska mjerna mjesta, praćenje zaduženja, izvršenih uplata i duga
  • Preuzimanje obračuna potrošnje plina (računa) i akontacijskih rata
  • Izrada informativnog izračuna potrošnje prirodnog plina
  • Prikaz raspodjele troškova potrošnje prirodnog plina
  • Mogućnost deaktivacije korisničkog računa
  

      
 
Ostale reference Globaldizajna
Prethodna Sve Sljedeća