Office for Combating Drugs Abuse
User: Office for Combating Drugs Abuse
Year: 17.07.2015.
Category: Website, CMS, GOV,
Ured za suzbijanje zlouporabe droga stručna je služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan Zakonom o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 150/11).
 
Istim Zakonom uređeno je da Uredom upravlja ravnatelj, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, po prethodno provedenom javnom natječaju.
 
Na novim web stranicama možete pročitati zadnje vijesti, saznati više o svim vrstama ovisnosti te kako suzbiti ovisnost te se dodatno informirati o samome uredu.  
Globaldizajn references
Previous All Next