SEO - Search Engine Optimization, hrvatska optimizacija web stranica za pretraživače i tražilice je usluga koja omogućuje korisnicima Globaladmin sustava visoku i kvalitetnu dostupnost web stranica preko internetskih pretraživača google.com, google.hr, yahoo.com, bing.com i dr. Dobra pozicija na pretraživačima donosi visoku posjećenost stranica, a time i njihov uspjeh. Najnovija istraživanja relevantnih pretraživača pokazala su da više od 80% posjetitelja stranica do njih dolazi preko pretraživača. Tražilice prilikom korisničkog pretraživanja pozicioniraju Vašu web stranicu, a uspješnost optimizacije mjeri se prema broju pod kojim se stranica nalazi na ljestvici rangiranja. Osim pozicije, vrlo je bitno zadovoljstvo korisnika u povezivanju upisanih pojma te njihova povezanost prilikom izbacivanja željenih rezultata. Proces SEO-a može se podijeliti u  tri kategorije, a kako bi se utvrdilo koje pojmovi su najpogodiniji za optimizaciju, potrebno je provesti analizu ključnih riječi.

Dvije vrste optimizacije:
  • On - page optimizacija se odnosi na integraciju ključnih riječi unutar Vaše web stranice (naslov stranice, oznaka, sadžaj, slike)
  • Off - page optimizacija se ne odvija izravno na stranici, već kroz 'linkbuilding' (postavljanje na drugim web stranicama)

Ako želite optimizirati svoju web stranicu i postaviti je vidljivu između 600.000.000.000 web stranica, kontaktirajte Globaldizajn. 
Globaldizajn uspješnost ne broji samo kvantitetom već i kvalitetom rada, što možete pronaći pod referencama.