Ured za socijalno partnerstvo
Korisnik: Ured za socijalno partnerstvo
Godina: 23.11.2010.
Kategorija: Web stranice, CMS,

Ured za socijalno partnerstvo u RH obavlja organizacijske, stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe nacionalnog Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih povremenih i stalnih radnih tijela, sukladno Programu rada GSV-a i Poslovniku o radu GSV-a.

U okviru djelovanja Ureda za socijalno partnerstvo u RH potiče se i unapređuje suradnja socijalnih partnera, te se između ostalog pruža pomoć i koordiniraju aktivnosti gospodarsko-socijalnih vijeća u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Ostale reference Globaldizajna
Prethodna Sve Sljedeća